Istnieją trzy główne kategorie Zagrożeń Bezpieczeństwa Żywności

  • Zanieczyszczenia fizyczne (na przykład ciała obce, takie jak małe kamienie)
  • Zanieczyszczenie biologiczne (np. Escherichia coli bakterie pochodzące z odchodów ludzkich lub zwierzęcych w produktach świeżych)
  • Zanieczyszczenie chemiczne (różne substancje ze środków ochrony roślin, które mogą mieć wpływ na konsumenta)

Rolnicy są odpowiedzialni za ochronę swoich produktów przed wszelkiego rodzaju zanieczyszczeniami. W niektórych przypadkach do zanieczyszczenia może dojść bez bezpośredniej odpowiedzialności rolnika, na przykład w brudnej ciężarówce przewożącej produkty. Ale nawet w tym przypadku, rolnik jest pośrednio zaangażowany w problematyczny łańcuch dostaw, który może ostatecznie zaszkodzić zdrowiu ludzi. Produkty rolnika zyskają więc złą reputację, co stopniowo będzie skutkowało utratą dochodów.

Dobre Praktyki Rolnicze – Podsumowanie

Zrozumienie ryzyka zanieczyszczenia

Dobór upraw i pola, Przygotowanie gleby

Zwierzęta gospodarskie i DPR

Higiena osobista i DPR

Od siewu do zbioru

Łańcuch dostaw żywności (właściwe przechowywanie i transport)

NASI PARTNERZY

Łączymy siły z uczelniami wyższymi, organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami na całym świecie, pełniąc wspólnie misję w zakresie zrównoważonego rozwoju i dobrobytu człowieka.