Dấu chân cacbon là gì?

Dấu chân cacbon là tổng tất cả các khí nhà kính (cacbon đioxit, mêtan, nitơ oxit và các khí khác) được thải trực tiếp hoặc gián tiếp vào khí quyển do một hoạt động.

Khi lái xe, bạn có thể hiểu đơn giản rằng hoạt động này có dấu chân cacbon. Nhưng khi đạp xe, bạn có cho rằng hoạt động này cũng có dấu chân cacbon không? Dĩ nhiên là có. Mặc dù bản thân chiếc xe đạp không thải ra khí, xe đạp lại được sản xuất trong một đơn vị công nghiệp, sau đó được vận chuyển đến cửa hàng địa phương trên một chiếc xe tải chạy bằng động cơ điêzen. Ngồi trên đi văng đọc sách cũng có dấu chân cacbon vì cuốn sách được sản xuất và sau đó được chuyển đến hiệu sách địa phương.

Dấu chân cacbon của mỗi người, doanh nghiệp hoặc hoạt động là việc tính toán mức độ tác động của con người đối với biến đổi khí hậu, ô nhiễm không khí và nước cũng như ô nhiễm tài nguyên thiên nhiên. Theo dự đoán, người dân ở các nền kinh tế phương Tây có thể có dấu chân cacbon lớn hơn 4 – 6 lần so với dấu chân cacbon của người dân ở các nước đang phát triển. Hiểu khái niệm về dấu chân cacbon và tìm cách giảm lượng khí thải này là vô cùng quan trọng trong cuộc chiến chống lại biến đổi khí hậu.

CÁC ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI

Chúng tôi kết hợp với các tổ chức phi chính phủ (N.G.O.s), Trường Đại Học và nhiều tổ chức khác để hoàn thành sứ mệnh chung là mang đến khả năng phát triển bền vững và thịnh vượng cho con người.