Τι είναι η μονοκαλλιέργεια;

Μονοκαλλιέργεια σημαίνει καλλιέργεια ενός και μόνου είδους στο χωράφι ανά καλλιεργητική περίοδο. Ωστόσο, αυτός ο όρος χρησιμοποιείται συχνά για να περιγράψει την καλλιέργεια του ίδιου είδους κάθε χρόνο στο ίδιο χωράφι. Η μονοκαλλιέργεια συνήθως απαιτεί κεφάλαιο για σύγχρονα μηχανήματα (ειδικά για σπορά και συγκομιδή) και προσωπικό. Από τη μία πλευρά, είναι ευκολότερο και λιγότερο περίπλοκο για τον καλλιεργητή να διαχειριστεί μια μόνο καλλιέργεια και να πουλήσει μια μόνο συγκομιδή. Από την άλλη πλευρά, μακροπρόθεσμα, η μονοκαλλιέργεια δημιουργεί θεμελιώδη προβλήματα για το οικοσύστημα. Η απώλεια της βιοποικιλότητας και η άνοδος ανθεκτικών παρασίτων και παθογόνων φυτών προσαρμοσμένων σε μια συγκεκριμένη καλλιέργεια βρίσκονται μεταξύ των σημαντικότερων προβλημάτων. Η φυσική, βιολογική και χημική ποιότητα του εδάφους υποβαθμίζεται στα συστήματα μονοκαλλιέργειας. Πρακτικές όπως η αμειψισπορά και η συγκαλλιέργεια χρησιμοποιούνται στη βιώσιμη γεωργία ως εναλλακτικές λύσεις για την αντιστροφή των επιβλαβών επιπτώσεων της μονοκαλλιέργειας.

Οι συνεργάτες μας

Ενώνουμε τις δυνάμεις μας με Μ.Κ.Ο., Πανεπιστήμια και άλλους οργανισμούς παγκοσμίως ώστε μαζί να μπορέσουμε να επιτύχουμε τους κοινούς μας στόχους για βιωσιμότητα και ευημερία των ανθρώπων.