Xen canh là gì và tại sao xen canh tốt hơn độc canh?

Xen canh là một phương pháp nông nghiệp mà người nông dân trồng đồng thời hai loại cây trồng khác nhau ở khoảng cách rất gần nhau trên cánh đồng và xen kẽ với nhau. Ví dụ, người nông dân thường trồng xen canh bằng cách trồng xen kẽ lần lượt hai hàng lúa mì rồi đến hai hàng ngô. Ngoài ra, người nông dân có thể trồng ngũ cốc cùng với rau củ hoặc cây làm thức ăn gia súc. Trong bức ảnh trên, chúng ta có thể thấy những cây dứa giống được trồng xen kẽ với cây dừa non tại một đồn điền có đất núi lửa màu mỡ ở Tagaytay, Cavite, Philippines.

Ưu điểm đầu tiên và rõ ràng nhất của hình thức xen canh so với độc canh đó là xen canh thúc đẩy sự đa dạng sinh học. Hơn nữa, quần thể sâu hại giảm dần với các hệ thống trồng xen canh, vì các loài gây hại khác nhau bị thu hút, và trong một số trường hợp, các loài này cạnh tranh với nhau. Nếu trồng xen canh được thực hiện một cách khôn ngoan, giữa hai loại cây trồng cũng có thể hỗ trợ lẫn nhau. Điều này có nghĩa là các đặc tính sinh học của một giống cây trồng có thể có lợi cho giống cây khác (ví dụ: cây cao hơn có thể che mát cho cây thấp hơn). Cuối cùng, rủi ro có thể được phân tán theo tỷ lệ khi xuất hiện bệnh tật đột ngột. Thông qua hoạt động trồng xen canh, rủi ro được phân tán thành hai vụ mùa khác thay vì chỉ một vụ, do đó xác suất mất mùa hoàn toàn về cơ bản thấp hơn đáng kể.

Sự khác biệt giữa luân canh và xen canh là gì?

Xen canh nghĩa là trồng cùng lúc hai loại cây khác nhau trên cùng một cánh đồng, còn luân canh nghĩa là trồng hai hay nhiều loại cây trên cùng một diện tích theo trình tự thời vụ.

CÁC ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI

Chúng tôi kết hợp với các tổ chức phi chính phủ (N.G.O.s), Trường Đại Học và nhiều tổ chức khác để hoàn thành sứ mệnh chung là mang đến khả năng phát triển bền vững và thịnh vượng cho con người.