Tên khoa học (Loại, Họ): Viola tricolor, Violaceae

Tên thông dụng: Păng-xê

Loại vật chất sinh sản: Hạt

Trọng lượng của 100 hạt giống: 0.122 g / 0.004 oz

Vòng đời của cây trồng: vòng đời ngắn Cây lâu năm

Khai thác cho mục đích thương mại như: Trang trí

 

CÁC ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI

Chúng tôi kết hợp với các tổ chức phi chính phủ (N.G.O.s), Trường Đại Học và nhiều tổ chức khác để hoàn thành sứ mệnh chung là mang đến khả năng phát triển bền vững và thịnh vượng cho con người.