Tại sao loài thụ phấn lại quan trọng trong nông nghiệp?

Cây trồng phụ thuộc vào quá trình thụ phấn. Gần 90 phần trăm các loài thực vật hoang dã có hoa đều cần đến các loài thụ phấn như ong để vận chuyển phấn hoa cho quá trình sinh sản hữu tính thành công. Đổi lại, những loài thực vật này rất quan trọng trong sự vận hành của các hệ sinh thái. Chúng cung cấp thức ăn, tạo ra môi trường sống cũng như mang đến vô số tài nguyên khác cho nhiều loài động vật. Do đó, các loài thụ phấn đóng một vai trò quan trọng trong việc điều chỉnh các dịch vụ hệ sinh thái, hỗ trợ sản xuất thức ăn, môi trường sống và tài nguyên thiên nhiên. Gần 90% các loài thực vật hoang dã có hoa trên toàn thế giới phụ thuộc vào hành vi thụ phấn của động vật.

Chúng là mắt xích đầu tiên để bảo tồn sự đa dạng sinh học và đảm bảo các hệ thống sản xuất lương thực cho con người thích ứng với biến đổi khí hậu. Các loài thụ phấn đóng vai trò ngày càng quan trọng trong quy trình sản xuất lương thực. Sản lượng cây trồng phụ thuộc vào loài thụ phấn tăng gấp ba lần trong 5 thập kỷ qua, khiến chúng ta phụ thuộc ngày càng nhiều hơn vào quá trình thụ phấn. Các loại cây trồng này bao gồm trái cây và rau quả, rất cần thiết trong chế độ ăn uống và dinh dưỡng của con người, vì chúng cung cấp các loại vitamin và khoáng chất.

CÁC ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI

Chúng tôi kết hợp với các tổ chức phi chính phủ (N.G.O.s), Trường Đại Học và nhiều tổ chức khác để hoàn thành sứ mệnh chung là mang đến khả năng phát triển bền vững và thịnh vượng cho con người.