Tại sao các loài xâm hại lại nguy hiểm cho môi trường?

Loài xâm hại gây nguy hiểm cho môi trường vì chúng cạnh tranh gay gắt với loài bản địa về nguồn tài nguyên hạn chế và phá vỡ hệ sinh thái địa phương. Trong nhiều trường hợp, loài xâm hại còn mang theo các mầm bệnh nguy hiểm hoặc ép các loài bản địa phải dời đi để tìm thức ăn và nơi chốn. Kết quả là, các loài bản địa (thực vật hoặc động vật) chịu áp lực và có thể tuyệt chủng; một số loài xâm hại làm tổn hại đến sự đa dạng sinh học và làm mất cân bằng hệ sinh thái tự nhiên.

CÁC ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI

Chúng tôi kết hợp với các tổ chức phi chính phủ (N.G.O.s), Trường Đại Học và nhiều tổ chức khác để hoàn thành sứ mệnh chung là mang đến khả năng phát triển bền vững và thịnh vượng cho con người.