Lưu trữ Blog

Thymus vulgaris-xạ hương hạt

Thymus vulgaris – Xạ hương hạt

Tên khoa học (Loại, Họ): Thymus vulgaris, Lamiaceae Tên thông dụng: Xạ hương Loại vật chất sinh sản: Hạt Trọng lượng của 100 hạt giống: 0.029 g / 0.001 oz Vòng đời của […]