Lưu trữ Blog

Vaccinium myrtillus-Việt quất xanh hạt

Vaccinium myrtillus – Việt quất xanh hạt

Tên khoa học (Loại, Họ): Vaccinium myrtillus, Ericaceae Tên thông dụng: Việt quất xanh Loại vật chất sinh sản: Hạt Trọng lượng của 100 hạt giống: 0.025 g / 0.0009 oz Vòng đời của […]