Lưu trữ Blog

Cucurbita pepo-Tondo Chiaro Di Nizza tủy bí mật hạt

Cucurbita pepo -Tủy bí mật hạt

Tên khoa học (Loại, Họ): Cucurbita pepo, Cucurbitaceae Tên thông dụng, Giống: Tủy bí mật, Tondo Chiaro Di Nizza Loại vật chất sinh sản: Hạt Trọng lượng của 100 hạt […]