Lưu trữ Blog

Sonchus oleraceus-Tục đoạn rau hạt

Sonchus oleraceus – Tục đoạn rau hạt

Tên khoa học (Loại, Họ): Sonchus oleraceus, Asteraceae Tên thông dụng, Giống: Tục đoạn rau, Commun Loại vật chất sinh sản: Hạt Trọng lượng của 100 hạt giống: 0.02 g / 0.0007 oz […]