Lưu trữ Blog

Tricophylla childjii hạt

Tricophylla childjii hạt

Tên khoa học (Loại, Họ): Tricophylla childjii, Amaranthaceae Loại vật chất sinh sản: Hạt Trọng lượng của 100 hạt giống: 0.138 g / 0.005 oz Vòng đời của cây trồng: Cây thường niên […]