Lưu trữ Blog

Selenicereus costaricensis-Thanh long hạt

Selenicereus costaricensis – Thanh long hạt

Tên khoa học (Loại, Họ): Selenicereus costaricensis, Cactaceae Tên thông dụng: Thanh long Loại vật chất sinh sản: Hạt Trọng lượng của 100 hạt giống: 0.085 g / 0.003 oz Vòng đời của cây […]