Lưu trữ Blog

Satureja montana hạt

Satureja montana L. hạt

Tên khoa học (Loại, Họ): Satureja montana L., Lamiaceae Loại vật chất sinh sản: Hạt Trọng lượng của 100 hạt giống: 0.061 g / 0.0021 oz Vòng đời của cây trồng: Cây lâu […]