Lưu trữ Blog

Satureja hortensis hạt

Satureja hortensis hạt

Tên khoa học (Loại, Họ): Satureja hortensis, Lamiaceae Loại vật chất sinh sản: Hạt Trọng lượng của 100 hạt giống: 0.042 g / 0.0014 oz Vòng đời của cây trồng: Cây thường […]