Tag: Rau

Growing Backyard Potatoes

Cách trồng khoai tây

Trồng khoai tây tại sân sau Nói một cách ngắn gọn, chúng ta trồng khoai…

Potato Plant Info & Uses

Thông tin về cây khoai tây

Cây khoai tây (Solanum tuberosum) là một loại cây thân thảo lâu năm tạo ra…