Lưu trữ Blog

Solanum melongena-Cà tím hạt

Solanum melongena – Cà tím hạt

Tên khoa học (Loại, Họ): Solanum melongena, Solanacea Tên thông dụng, Giống: Cà tím, Tsakoniki Loại vật chất sinh sản: Hạt Trọng lượng của 100 hạt giống: 0.34 g / 0.01 oz Vòng đời […]

Cynara cardunculus-Atisô hạt

Cynara cardunculus – Atisô hạt

Tên khoa học (Loại, Họ): Cynara cardunculus, Asteraceae Tên thông dụng, Giống: Atisô, Life Loại vật chất sinh sản: Hạt Trọng lượng của 100 hạt giống: 4.984 g / 0.176 oz Vòng đời của […]