Lưu trữ Blog

Spinacea oleracea-Rau chân vịt hạt

Spinacea oleracea – Rau chân vịt hạt

Tên khoa học (Loại, Họ): Spinacea oleracea, Amaranthaceae Tên thông dụng, Giống: Rau chân vịt, Viroflay Loại vật chất sinh sản: Hạt Trọng lượng của 100 hạt giống: 1.560 g / 0.055 oz […]