Lưu trữ Blog

Origanum majorana hạt

Origanum majorana L. hạt

Tên khoa học (Loại, Họ): Origanum majorana L., Lamiaceae Loại vật chất sinh sản: Hạt Trọng lượng của 100 hạt giống: 0.024 g / 0.00084 oz Vòng đời của cây trồng: Cây lâu […]