Lưu trữ Blog

Farmers – Scientists panel on Climate – Smart Agriculture

Scientists working on crops of huge economical & food safety importance will present the latest climate-smart agriculture ideas. Organized jointly by The Global Plant Council and WIKIFARMER. Scientists, working on […]

Zea mays japonica-ngô nhiều màu trang trí hạt

Zea mays japonica – Ngô nhiều màu trang trí hạt

Tên khoa học (Loại, Họ): Zea mays japonica, Poaceae Tên thông dụng: Ngô nhiều màu trang trí Loại vật chất sinh sản: Hạt Trọng lượng của 100 hạt giống: 26.800 g / 0.945 oz […]

Zea mays-Bỏng ngô hạt

Zea mays L. – Bỏng ngô hạt

Tên khoa học (Loại, Họ): Zea mays L. var. everta, Poaceae Tên thông dụng, Giống: Bỏng ngô, Everta Loại vật chất sinh sản: Hạt Trọng lượng của 100 hạt giống: 16.135 g / 0.569 oz […]

Luân canh là gì và tại sao luân canh lại tốt?

Luân canh là gì và tại sao luân canh lại tốt?

Luân canh là gì và tại sao luân canh lại tốt? Luân canh nghĩa là trồng hai hoặc nhiều loại cây trên cùng một diện tích theo trình tự thời […]