Lưu trữ Blog

Artemisia dracunculus-Ngải thơm hạt

Artemisia dracunculus – Ngải thơm hạt

Tên khoa học (Loại, Họ): Artemisia dracunculus, Asteraceae Tên thông dụng: Ngải thơm Loại vật chất sinh sản: Hạt Trọng lượng của 100 hạt giống: 0.019 g / 0.00067 oz Vòng đời của […]