Lưu trữ Blog

Morinda citrifolia-Nhàu hạt

Morinda citrifolia – Nhàu hạt

Tên khoa học (Loại, Họ): Morinda citrifolia, Rubiaceae Tên thông dụng: Nhàu Loại vật chất sinh sản: Hạt Trọng lượng của 100 hạt giống: 0.880 g / 0.114 oz Vòng đời của cây […]