Lưu trữ Blog

Brassica oleracea-màu đỏ Su hào hạt

Brassica oleracea – Màu đỏ Su hào hạt

Tên khoa học (Loại, Họ): Brassica oleracea – Violeta, Brassicaceae Tên thông dụng: Màu đỏ Su hào Loại vật chất sinh sản: Hạt Trọng lượng của 100 hạt giống: 0.3 g / 0.01 […]