Lưu trữ Blog

Asparagus officinalis-Măng tây hạt

Asparagus officinalis – Măng tây hạt

Tên khoa học (Loại, Họ): Asparagus officinalis, Asparagaceae Tên thông dụng, Giống: Măng tây, Asparago Agrenteuil Loại vật chất sinh sản: Hạt Trọng lượng của 100 hạt giống: 1.816 g / 0.064 oz […]