Lưu trữ Blog

Lunaria annua hạt

Lunaria annua hạt

Tên khoa học (Loại, Họ): Lunaria annua, Brassicaceae Loại vật chất sinh sản: Hạt Trọng lượng của 100 hạt giống: 1 g / 0.035 oz Vòng đời của cây trồng: Cây thường niên Khai […]