Lưu trữ Blog

Rosmarinus officinalis-Hương thảo hạt

Rosmarinus officinalis – Hương thảo hạt

Tên khoa học (Loại, Họ): Rosmarinus officinalis, Lamiaceae Tên thông dụng: Hương thảo Loại vật chất sinh sản: Hạt Trọng lượng của 100 hạt giống: 0.148 g / 0.005 oz Vòng đời […]