Lưu trữ Blog

Panicum miliaceum-Kê hạt

Panicum miliaceum – Kê hạt

Tên khoa học (Loại, Họ): Panicum miliaceum, Poaceae Tên thông dụng: Kê Loại vật chất sinh sản: Hạt Trọng lượng của 100 hạt giống: 7.344 g / 0.259 oz Vòng đời của cây […]

Dactylis glomerata hạt

Dactylis glomerata hạt

Tên khoa học (Loại, Họ): Dactylis glomerata, Poaceae Loại vật chất sinh sản: Hạt Trọng lượng của 100 hạt giống: 0.084 g / 0.0029 oz Vòng đời của cây trồng: Cây lâu năm […]

Hypericum perforatum hạt

Hypericum perforatum hạt

Tên khoa học (Loại, Họ): Hypericum perforatum, Hypericaceae Loại vật chất sinh sản: Hạt Trọng lượng của 100 hạt giống: 0.012 g / 0.00042 oz Vòng đời của cây trồng: Cây lâu năm […]

Echinacea purpurea hạt

Echinacea purpurea hạt

Tên khoa học (Loại, Họ): Echinacea purpurea, Asteraceae Loại vật chất sinh sản: Hạt Trọng lượng của 100 hạt giống: 0.402 g / 0.014 oz Vòng đời của cây trồng: Cây lâu năm […]

Cuminum cyminum-Thì là Ai Cập hạt

Cuminum cyminum – Thì là Ai Cập hạt

Tên khoa học (Loại, Họ): Cuminum cyminum, Apiaceae Tên thông dụng: Thì là Ai Cập Loại vật chất sinh sản: Hạt Trọng lượng của 100 hạt giống: 0.288 g / 0.01 oz Vòng […]

Urtica dioica-Tầm ma gốc lạ hạt

Urtica dioica – Tầm ma gốc lạ hạt

Tên khoa học (Loại, Họ): Urtica dioica, Urticaceae Tên thông dụng: Tầm ma gốc lạ Loại vật chất sinh sản: Hạt Trọng lượng của 100 hạt giống: 0.020 g / 0.0007 oz Vòng […]

Trigonella foenum-graecum-Cỏ ca ri hạt

Trigonella foenum-graecum – Cỏ ca ri hạt

Tên khoa học (Loại, Họ): Trigonella foenum-graecum, Fabaceae Tên thông dụng: Cỏ ca ri Loại vật chất sinh sản: Hạt Trọng lượng của 100 hạt giống: 1.844 g / 0.065 oz Vòng đời […]

Sorghum bicolor-Chi Cao lương hạt

Sorghum bicolor – Chi Cao lương hạt

Tên khoa học (Loại, Họ): Sorghum bicolor, Poaceae Tên thông dụng, Giống: Chi Cao lương, Hayday / Swee Delight Loại vật chất sinh sản: Hạt Trọng lượng của 100 hạt giống: 2.256 g […]

Fagopyrum esculentum-Mạch ba góc hạt

Fagopyrum esculentum – Mạch ba góc hạt

Tên khoa học (Loại, Họ): Fagopyrum esculentum, Polygonaceae Tên thông dụng: Mạch ba góc Loại vật chất sinh sản: Hạt Trọng lượng của 100 hạt giống: 1.300 g / 0.045 oz Vòng đời […]

Phleum pratense hạt

Phleum pratense hạt

Tên khoa học (Loại, Họ): Phleum pratense, Poaceae Loại vật chất sinh sản: Hạt Trọng lượng của 100 hạt giống: 0.04 g / 0.0014 oz Vòng đời của cây trồng: Cây lâu năm […]