Lưu trữ Blog

Capsicum annuum yolo wonder-Hạt tiêu Hạt

Capsicum annuum – Hạt tiêu hạt

Tên khoa học (Loại, Họ): Capsicum annuum, Solanaceae Tên thông dụng, Giống: Hạt tiêu, Yolo wonder Loại vật chất sinh sản: Hạt Trọng lượng của 100 hạt giống: 0.8 g / 0.028 oz Vòng […]

Capsicum annuum corno di toro rosso-Hạt tiêu Hạt

Capsicum annuum – Hạt tiêu hạt

Tên khoa học (Loại, Họ): Capsicum annuum, Solanaceae Tên thông dụng, Giống: Hạt tiêu, Corno Di Toro Rosso Loại vật chất sinh sản: Hạt Trọng lượng của 100 hạt giống: 0.528 g / 0.0.18 […]

Capsicum annuum Piccante Di Cayenna-Hạt tiêu Hạt

Capsicum annuum – Hạt tiêu hạt

Tên khoa học (Loại, Họ): Capsicum annuum, Solanaceae Tên thông dụng, Giống: Hạt tiêu, Piccante Di Cayenna Loại vật chất sinh sản: Hạt Trọng lượng của 100 hạt giống: 0.512 g / 0.018 […]