Lưu trữ Blog

Gazania splendens-gazania hạt

Gazania splandens – Gazania hạt

Tên khoa học (Loại, Họ): Gazania splendens, Asteraceae Tên thông dụng: Gazania Loại vật chất sinh sản: Hạt Trọng lượng của 100 hạt giống: 0.304 g / 0.011 oz Vòng đời của cây trồng: Cây […]