Lưu trữ Blog

Phaseolus vulgaris-Đậu hạt

Phaseolus vulgaris – Đậu hạt

Tên khoa học (Loại, Họ): Phaseolus vulgaris, Fabaceae Tên thông dụng, Giống: Đậu, Lingua di fuoco 2 Loại vật chất sinh sản: Hạt Trọng lượng của 100 hạt giống: 79.8 g / 2.815 oz […]

Phaseolus vulgaris-Đậu hạt

Phaseolus vulgaris – Đậu hạt

Tên khoa học (Loại, Họ): Phaseolus vulgaris, Fabaceae Tên thông dụng, Giống: Đậu, Greencrop Snap Bean Loại vật chất sinh sản: Hạt   Trọng lượng của 100 hạt giống: 64.64 g / 2.28 oz […]