Lưu trữ Blog

Dactylis glomerata hạt

Dactylis glomerata hạt

Tên khoa học (Loại, Họ): Dactylis glomerata, Poaceae Loại vật chất sinh sản: Hạt Trọng lượng của 100 hạt giống: 0.084 g / 0.0029 oz Vòng đời của cây trồng: Cây lâu năm […]