Lưu trữ Blog

Cucurbita maxima-Bí ngô hạt

Cucurbita maxima – Bí ngô hạt

Tên khoa học (Loại, Họ): Cucurbita maxima, Cucurbitaceae Tên thông dụng, Giống: Bí ngô, Big max Loại vật chất sinh sản: Hạt Trọng lượng của 100 hạt giống: 26.950 g / 0.950 […]