Lưu trữ Blog

Cichorium spinosum hạt

Cichorium spinosum hạt

Tên khoa học (Loại, Họ): Cichorium spinosum, Asteraceae  Loại vật chất sinh sản: Hạt Trọng lượng của 100 hạt giống: 0.988 g / 0.035 oz Vòng đời của cây trồng: Cây lâu năm Bộ […]