Lưu trữ Blog

Delphinium consolida-Chi Thúy tước hạt

Delphinium consolida – Chi Thúy tước hạt

Tên khoa học (Loại, Họ): Delphinium consolida, Ranunculaceae Tên thông dụng: Chi Thúy tước Loại vật chất sinh sản: Hạt Trọng lượng của 100 hạt giống: 0.232 g / 0.008 oz Vòng đời của […]