Lưu trữ Blog

Taraxacum officinale-Chi Địa đinh hạt

Taraxacum officinale – Chi Địa đinh hạt

Tên khoa học (Loại, Họ): Taraxacum officinale, Asteraceae Tên thông dụng, Giống: Chi Địa đinh, Commun Loại vật chất sinh sản: Hạt Trọng lượng của 100 hạt giống: 0.058 g / 0.002 oz Vòng […]