Lưu trữ Blog

Phoenix canariensis-cây cọ hạt

Phoenix canariensis – Cây cọ hạt

Tên khoa học (Loại, Họ): Phoenix canariensis, Arecaceae Tên thông dụng: Cây cọ Loại vật chất sinh sản: Hạt Trọng lượng của 100 hạt giống: 72.610 g / 2.561 oz Vòng đời của cây […]