Lưu trữ Blog

Brassica rapa-Cải củ turnip hạt

Brassica rapa L. – Cải củ turnip hạt

Tên khoa học (Loại, Họ): Brassica rapa L., Brassicaceae Tên thông dụng, Giống: Cải củ turnip, Rapifera Loại vật chất sinh sản: Hạt Trọng lượng của 100 hạt giống: 0.162 g / 0.0057 […]