Lưu trữ Blog

Brassica oleracea capitata Precocissimo Di Napoli-Cải bắp hạt

Brassica oleracea capitata – Cải bắp hạt

Tên khoa học (Loại, Họ): Brassica oleracea capitata, Brassicaceae Tên thông dụng, Giống: Cải bắp, Precocissimo Di Napoli Loại vật chất sinh sản: Hạt Trọng lượng của 100 hạt giống: 0.328 g / […]