Lưu trữ Blog

Daucus carota Mezza Lunga Nantese 2-Cà rốt dại hạt

Daucus carota – Cà rốt dại hạt

Tên khoa học (Loại, Họ): Daucus carota, Apiaceae Tên thông dụng, Giống: Cà rốt dại, Mezza Lunga Nantese 2 Loại vật chất sinh sản: Hạt Trọng lượng của 100 hạt giống: 0.09 g […]