Lưu trữ Blog

Solanum mamosum-cà đầu bò hạt

Solanum mamosum – Cà đầu bò hạt

Tên khoa học (Loại, Họ): Solanum mammosum, Solanaceae Tên thông dụng: Cà đầu bò Loại vật chất sinh sản: Hạt Trọng lượng của 100 hạt giống: 0.760 g / 0.026 oz Vòng đời […]