Lưu trữ Blog

Lycopersicum esculentum-Cà chua hạt

Lycopersicum esculentum – Cà chua hạt

Tên khoa học (Loại, Họ): Lycopersicon esculentum mill., Solanaceae Tên thông dụng, Giống: Cà chua, Marmande Loại vật chất sinh sản: Hạt Trọng lượng của 100 hạt giống: 0.216 g / 0.0076 oz […]

Luân canh là gì và tại sao luân canh lại tốt?

Luân canh là gì và tại sao luân canh lại tốt?

Luân canh là gì và tại sao luân canh lại tốt? Luân canh nghĩa là trồng hai hoặc nhiều loại cây trên cùng một diện tích theo trình tự thời […]