Lưu trữ Blog

cucurbita moschata-bí ngô ngọt hạt

Cucurbita moschata – Bí ngô ngọt hạt

Tên khoa học (Loại, Họ): Cucurbita moschata, Cucurbitaceae Tên thông dụng, Giống: Bí ngô ngọt, Butternut Loại vật chất sinh sản: Hạt Trọng lượng của 100 hạt giống: 13.660 g / 0.482 oz […]