Lưu trữ Blog

Brassica oleracea acephala hạt

Brassica oleracea acephala hạt

Tên khoa học (Loại, Họ): Brassica oleracea acephala, Brassicaceae Loại vật chất sinh sản: Hạt Trọng lượng của 100 hạt giống: 0.288 g / 0.01 oz Vòng đời của cây trồng: Cây thường […]