Lưu trữ Blog

Brassica oleracea botrytis palla di neve-Bông cải trắng hạt

Brassica oleracea botrytis – Bông cải trắng hạt

Tên khoa học (Loại, Họ): Brassica oleracea botrytis, Brassicaceae Tên thông dụng, Giống: Bông cải trắng, Palla Di Neve Loại vật chất sinh sản: Hạt Trọng lượng của 100 hạt giống: 0.334 g […]

Brassica oleracea-Bông cải trắng hạt

Brassica oleracea – Bông cải trắng hạt

Tên khoa học (Loại, Họ): Brassica oleracea, Brassicaceae Tên thông dụng, Giống: Bông cải trắng, Botrytis Loại vật chất sinh sản: Hạt Trọng lượng của 100 hạt giống: 0.304 g / 0.01 oz […]