Lưu trữ Blog

Strelitzia reginae-Chi Thiên điểu hạt

Strelitzia reginae – Chi Thiên điểu hạt

Tên khoa học (Loại, Họ): Strelitzia reginae, Strelitziaceae Tên thông dụng: Chi Thiên điểu Loại vật chất sinh sản: Hạt Trọng lượng của 100 hạt giống: 26.400 g / 0.931 oz Vòng đời của […]

Gypsophila panuculata hạt

Gypsophila panuculata hạt

Tên khoa học (Loại, Họ): Gypsophila panuculata, Caryophyllaceae Loại vật chất sinh sản: Hạt Trọng lượng của 100 hạt giống: 0.064 g / 0.002 oz Vòng đời của cây trồng: Cây thường niên Khai […]

Matthiola incana hạt

Matthiola incana hạt

Tên khoa học (Loại, Họ): Matthiola incana, Brassicaceae Giống: Double giant Loại vật chất sinh sản: Hạt Trọng lượng của 100 hạt giống: 0.148 g / 0.005 oz Vòng đời của cây trồng: Cây […]

Dianthus caryophyllus-Hoa cẩm chướng hạt

Dianthus caryophyllus – Hoa cẩm chướng hạt

Tên khoa học (Loại, Họ): Dianthus caryophyllus, Caryophyllaceae Tên thông dụng: Hoa cẩm chướng Loại vật chất sinh sản: Hạt Trọng lượng của 100 hạt giống: 0.152 g / 0.005 oz Vòng đời của […]

Passiflora coerulea-Chi Lạc tiên hạt

Passiflora coerulea – Chi Lạc tiên hạt

Tên khoa học (Loại, Họ): Passiflora coerulea/ Passiflora caerulea, Passifloraceae Tên thông dụng: Chi Lạc tiên Loại vật chất sinh sản: Hạt Trọng lượng của 100 hạt giống: 1.835 g / 0.065 oz Vòng […]

Salvia splendens-Xác pháo hạt

Salvia splendens – Xác pháo hạt

Tên khoa học (Loại, Họ): Salvia splendens, Lamiaceae Tên thông dụng: Xác pháo Loại vật chất sinh sản: Hạt Trọng lượng của 100 hạt giống: 0.332 g / 0.012 oz Vòng đời của cây […]

Leucanthemum maximum-Chi Cúc hạt

Leucanthemum maximum – Chi Cúc hạt

Tên khoa học (Loại, Họ): Leucanthemum maximum, Asteraceae Tên thông dụng, Giống: Chi Cúc, Commun Loại vật chất sinh sản: Hạt Trọng lượng của 100 hạt giống: 1.184 g / 0.042 oz Vòng […]

Zinnia elegans-Chi Cúc ngũ sắc hạt

Zinnia elegans – Chi Cúc ngũ sắc hạt

Tên khoa học (Loại, Họ): Zinnia elegans, Asteraceae Tên thông dụng, Giống: Chi Cúc ngũ sắc, Dwarf Loại vật chất sinh sản: Hạt Trọng lượng của 100 hạt giống: 0.264 g / 0.009 […]

Delphinium consolida-Chi Thúy tước hạt

Delphinium consolida – Chi Thúy tước hạt

Tên khoa học (Loại, Họ): Delphinium consolida, Ranunculaceae Tên thông dụng: Chi Thúy tước Loại vật chất sinh sản: Hạt Trọng lượng của 100 hạt giống: 0.232 g / 0.008 oz Vòng đời của […]

Alyssum oxycarpum hạt

Alyssum oxycarpum hạt

Tên khoa học (Loại, Họ): Alyssum oxycarpum, Brassicaceae Loại vật chất sinh sản: Hạt Trọng lượng của 100 hạt giống: 0.080 g / 0.003 oz Vòng đời của cây trồng: Cây lâu năm Khai […]