Lưu trữ Blog

Cynara scolynum-Atisô hạt

Cynara scolynum – Atisô hạt

Tên khoa học (Loại, Họ): Cynara scolynum / Cynara scolymus, Asteraceae Tên thông dụng: Atisô Loại vật chất sinh sản: Hạt Trọng lượng của 100 hạt giống: 5.140 g / 0.181 oz Vòng […]

Cynara cardunculus-Atisô hạt

Cynara cardunculus – Atisô hạt

Tên khoa học (Loại, Họ): Cynara cardunculus, Asteraceae Tên thông dụng, Giống: Atisô, Life Loại vật chất sinh sản: Hạt Trọng lượng của 100 hạt giống: 4.984 g / 0.176 oz Vòng đời của […]