Lưu trữ Blog

Alyssum oxycarpum hạt

Alyssum oxycarpum hạt

Tên khoa học (Loại, Họ): Alyssum oxycarpum, Brassicaceae Loại vật chất sinh sản: Hạt Trọng lượng của 100 hạt giống: 0.080 g / 0.003 oz Vòng đời của cây trồng: Cây lâu năm Khai […]