Tên khoa học (Loại, Họ): Raphanus sativus radicula, Brassicaceae

Tên thông dụng, Giống: Cải củ, Ciliegia Sel. Cardinale

Loại vật chất sinh sản: Hạt

Trọng lượng của 100 hạt giống: 0.762 g / 0.026 oz

Vòng đời của cây trồng: Cây hai năm (trong tự nhiên), Cây thường niên (như cây trồng)

Bộ phận được khai thác cho mục đích thương mại: 

Sản lượng tiềm năng trung bình tính theo tấn/hecta (canh tác thông thường): 15 Ngoài trời

CÁC ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI

Chúng tôi kết hợp với các tổ chức phi chính phủ (N.G.O.s), Trường Đại Học và nhiều tổ chức khác để hoàn thành sứ mệnh chung là mang đến khả năng phát triển bền vững và thịnh vượng cho con người.