Phân xanh là gì?

Thay vì bón phân hóa học, bạn có thể cải tạo đất và chống xói mòn bằng cách trồng cây phân xanh. Phân xanh là một loại cây trồng phát triển nhanh giữa hai vụ trồng để thu hoa lợi. Khi được cày vùi vào đất hoặc để chết trên bề mặt đất, cây phân xanh sẽ cung cấp Nitơ và các chất dinh dưỡng khác cho vụ sau, tăng chất hữu cơ và khả năng giữ nước của đất, giảm thiểu cỏ dại. Do đó, cây trồng sau khi có phân xanh được hưởng lợi nhiều mặt, trong khi về lâu dài, chất lượng vật lý, hóa học và sinh học của đất được cải thiện.

Loại cây nào là thích hợp nhất để làm phân xanh?

Các loại cây phù hợp nhất để làm phân xanh luôn là cây họ đậu (cỏ linh lăng, đậu tằm, đậu đỏ), cỏ hắc mạch (Lollium sp.) và trong một vài trường hợp, yến mạch, hạt cải dầu hoặc lúa mỳ mùa đông.

CÁC ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI

Chúng tôi kết hợp với các tổ chức phi chính phủ (N.G.O.s), Trường Đại Học và nhiều tổ chức khác để hoàn thành sứ mệnh chung là mang đến khả năng phát triển bền vững và thịnh vượng cho con người.