Nông nghiệp tự cung tự cấp là gì?

Nông nghiệp tự cung tự cấp, một hình thức Nông nghiệp vô cùng phổ biến trên khắp thế giới suốt hàng ngàn năm qua, hiện nay vẫn còn tồn tại ở một số nơi trên thế giới. Theo đó, con người canh tác nhiều loại cây trồng khác nhau để nuôi sống gia đình, không phải để bán ra thị trường. Phần lớn hoa màu thu hoạch được tiêu thụ trong gia đình, chỉ một phần rất nhỏ được để lại để buôn bán. Nông nghiệp tự cung tự cấp đối lập với Nông nghiệp thương mại, hình thức nông nghiệp mà hoa màu được bán ra thị trường. Khi một người trồng thực hành canh tác tự cung tự cấp, người đó phải nuôi trồng rất nhiều loại hoa màu hoặc vật nuôi thích nghi tốt với điều kiện địa phương (một số loại ngũ cốc, trái cây, rau quả, chăn nuôi nhỏ lẻ, v.v.).

CÁC ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI

Chúng tôi kết hợp với các tổ chức phi chính phủ (N.G.O.s), Trường Đại Học và nhiều tổ chức khác để hoàn thành sứ mệnh chung là mang đến khả năng phát triển bền vững và thịnh vượng cho con người.